תמונת כריכה של The Amazing Spider-Man (2014), Volume 1