תמונת כריכה של לכי, רצפי את הים - Go, Pave the Sea