תמונת כריכה של SpongeBob Squarepants Collection, Books 1-8