תמונת כריכה של כן לחיים, למרות הכול (Über Den Sinn Des Lebens)