תמונת כריכה של The Last Kids on Earth Series, Book 1