תמונת כריכה של Guardians of the Galaxy (2016): New Guard, Volume 1