תמונת כריכה של גברת פריסבי ועכברושי מב״ן - Mrs. Frisby and the Rats of NIMH