תמונת כריכה של ויהי מה - מאיר הר ציון חייו ופועלו (Meir Har Zion)