תמונת כריכה של A Prayer for the Crown-Shy: a Monk and Robot Book