תמונת כריכה של כראמל 6, תעלומה כפולה (Cramel VI: A Double Mystery)