תמונת כריכה של The Invincible Iron Man (2016), Volume 1