תמונת כריכה של והלב הולך אחרון (The Heart Goes Last)