תמונת כריכה של And the Hippos Were Boiled in Their Tanks