תמונת כריכה של Churchill and the Battle of Britain