תמונת כריכה של A Duke, the Spy, an Artist, and a Lie