תמונת כריכה של לאהוב, ליפול, לקום - Love, Fal, Rise