תמונת כריכה של The Conceptualization of Guardianship in Iranian Intellectual History (1800–1989)