תמונת כריכה של קצין ומרגל-עטיפת הסרט (An Officer and a Spy)