תמונת כריכה של Periplus Pocket Japanese Dictionary