תמונת כריכה של פתאום הייתה מלחמה (And Then Came the Outbreak)