תמונת כריכה של הכול, הכול (Everything, Everything)