תמונת כריכה של שתקנו, ואז - We were silent, and then