תמונת כריכה של אפריל, בית האפר ממול, ניצחון היופי - April, The Ash House, The Triumph of Beauty