תמונת כריכה של كتابات هيكل .. بين المصداقية والموضوعية