תמונת כריכה של Ready for Sports Football, Grades PK - 2