תמונת כריכה של מחר תזרח השמש  (The Sun Will Rise Tomorrow)