תמונת כריכה של Турция изнутри. Как на самом деле живут в стране контрастов на стыке религий и культур?