תמונת כריכה של Shut Your Eyes Tight (Dave Gurney, No. 2)