תמונת כריכה של מעבר חציה, המצאה נהדרת - Cross-crossing, a great invention