תמונת כריכה של ידע קדום בעולם עכשווי סודות הלידה (Secrets of Life: Ancient Wisdom in Modern Life)