Close cookie details

This site uses cookies. Learn more about cookies.

OverDrive would like to use cookies to store information on your computer to improve your user experience at our Website. One of the cookies we use is critical for certain aspects of the site to operate and has already been set. You may delete and block all cookies from this site, but this could affect certain features or services of the site. To find out more about the cookies we use and how to delete them, click here to see our Privacy Policy.

If you do not wish to continue, please click here to exit this site.

Hide notification

  Main Nav
פיית משמעת עצמית
Cover of פיית משמעת עצמית
פיית משמעת עצמית

סיפור עלילה מחורז, המציג בחיוך מרומז את יחסינו האישיים המורכבים עם פיות המשמעת בכלל, ועם פיית משמעת עצמית בפרט, החל בתקופת הילדות. בדרכה הייחודית, פיית משמעת עצמית תורמת לאיזון המדויק בין הרצונות והצרכים הראשוניים הטבעיים שלנו לבין מכלול הערכים והגבולות הנדרשים, בניהול חיינו, תוך חיזוק בטחוננו העצמי. האירועים המוצגים בעלילה כוללים אינטראקציות ומפגשים יומיומיים בחייהם של הילדים, הן עם חבריהם בסביבתם הטבעית הן עם המבוגרים, ובכלל זה עם הוריהם ושכניהם. כאשר מתעורר הצורך, מגיעה פיית משמעת עצמית מייד לכל אירוע במהלך התרחשותו, לרוב על מנת לתמוך ולחזק, אך לעיתים גם לבקר ולדרוש מכולנו לשפר את התנהגותנו כלפי עצמנו וכלפי הזולת.

זהו ספרו של היוצר אשר וינשטיין, הרביעי בסדרת ספריו החדשה "בין חיוך לחינוך".

התייחסות מאת פרופ' קלודי טל

פיית משמעת עצמית — ספרו החדש של אשר וינשטיין, מעמיד במרכז העלילה המחורזת מאבקים תודעתיים של ילדות וילדים בגיל הגן וראשית בית הספר היסודי, בין הדחף הראשוני לעשות "מה שבא להם" גם "על חשבון" רווחת הזולת או פגיעה במוסכמות, לבין הישמעות לקולו של "המצפון" הנוטה "למשטר" את ההתנהגות האימפולסיבית, האגוצנטרית.

בספרו של וינשטיין, פיית משמעת עצמית מתגברת כל פעם מחדש על הדחף הראשוני, על היצר, כאשר כידוע "בחיים האמיתיים", לא תמיד כך הם פני הדברים. פיית המשמעת העצמית שואבת את כוחה משילוב בין שני תהליכים מרכזיים, הזוכים להתפתחות מואצת בגיל הגן: היכולות של ויסות עצמי ("self-regulation") וגיבוש המצפון. כאשר הוויסות העצמי עוזר לילד לשלוט ברגשות, במחשבות ובהתנהגות, בעוד שהמצפון מכוון את התנהגות הילד לאי פגיעה בזולת.

פיית משמעת עצמית היא פייה, מכיוון שאיננה גלויה לעין המתבונן. היא נמצאת מחוץ לילד או לילדה ומחייבת למימושה העצמי את שילובם של שני התהליכים האלה, כיוון שוויסות עצמי ללא ההכוונה של המצפון עלול בסיטואציות מסוימות, להביא להתנהגות נשלטת ומכוונת שיש עימה פגיעה באחר.

חשיבות הספר גם בכך, שהוא מכיר בדחפים וברצונות לפגוע ולא להתחשב, אך מכוון להתנהגות יותר מוסרית ונשלטת.

פרופ' קלודי טל, פסיכולוגית התפתחותית

כיהנה בתפקיד ראש תכנית תואר שני בחינוך לגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך

מרצה במכללות "אחוה" ו"חמדת הדרום"

המחבר הוא משורר עברי ויזם חברתי, זכה בעיטור "קסת הזהב" לשנת 2015 מטעם "אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל".

ספריו הקודמים שראו אור: בהוצאת "אוריון הוצאת ספרים": מר יאוש וגברת יהב (2022). לאתגר את שעמומי (2021), חולקים את התשומי (2020), מיהו מלך החיות? (2019), מחנכים את המפלצת (2018), נצחונו של חלזוני (2027), מחבקים את קיפודוני (2016), ממש וכאילו (2014). אני מרכז המעגל (2023), מי המפסיד? (2011). השדון של שרון (1996), מה תרצה, בני, להיות (1978).

סיפור עלילה מחורז, המציג בחיוך מרומז את יחסינו האישיים המורכבים עם פיות המשמעת בכלל, ועם פיית משמעת עצמית בפרט, החל בתקופת הילדות. בדרכה הייחודית, פיית משמעת עצמית תורמת לאיזון המדויק בין הרצונות והצרכים הראשוניים הטבעיים שלנו לבין מכלול הערכים והגבולות הנדרשים, בניהול חיינו, תוך חיזוק בטחוננו העצמי. האירועים המוצגים בעלילה כוללים אינטראקציות ומפגשים יומיומיים בחייהם של הילדים, הן עם חבריהם בסביבתם הטבעית הן עם המבוגרים, ובכלל זה עם הוריהם ושכניהם. כאשר מתעורר הצורך, מגיעה פיית משמעת עצמית מייד לכל אירוע במהלך התרחשותו, לרוב על מנת לתמוך ולחזק, אך לעיתים גם לבקר ולדרוש מכולנו לשפר את התנהגותנו כלפי עצמנו וכלפי הזולת.

זהו ספרו של היוצר אשר וינשטיין, הרביעי בסדרת ספריו החדשה "בין חיוך לחינוך".

התייחסות מאת פרופ' קלודי טל

פיית משמעת עצמית — ספרו החדש של אשר וינשטיין, מעמיד במרכז העלילה המחורזת מאבקים תודעתיים של ילדות וילדים בגיל הגן וראשית בית הספר היסודי, בין הדחף הראשוני לעשות "מה שבא להם" גם "על חשבון" רווחת הזולת או פגיעה במוסכמות, לבין הישמעות לקולו של "המצפון" הנוטה "למשטר" את ההתנהגות האימפולסיבית, האגוצנטרית.

בספרו של וינשטיין, פיית משמעת עצמית מתגברת כל פעם מחדש על הדחף הראשוני, על היצר, כאשר כידוע "בחיים האמיתיים", לא תמיד כך הם פני הדברים. פיית המשמעת העצמית שואבת את כוחה משילוב בין שני תהליכים מרכזיים, הזוכים להתפתחות מואצת בגיל הגן: היכולות של ויסות עצמי ("self-regulation") וגיבוש המצפון. כאשר הוויסות העצמי עוזר לילד לשלוט ברגשות, במחשבות ובהתנהגות, בעוד שהמצפון מכוון את התנהגות הילד לאי פגיעה בזולת.

פיית משמעת עצמית היא פייה, מכיוון שאיננה גלויה לעין המתבונן. היא נמצאת מחוץ לילד או לילדה ומחייבת למימושה העצמי את שילובם של שני התהליכים האלה, כיוון שוויסות עצמי ללא ההכוונה של המצפון עלול בסיטואציות מסוימות, להביא להתנהגות נשלטת ומכוונת שיש עימה פגיעה באחר.

חשיבות הספר גם בכך, שהוא מכיר בדחפים וברצונות לפגוע ולא להתחשב, אך מכוון להתנהגות יותר מוסרית ונשלטת.

פרופ' קלודי טל, פסיכולוגית התפתחותית

כיהנה בתפקיד ראש תכנית תואר שני בחינוך לגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך

מרצה במכללות "אחוה" ו"חמדת הדרום"

המחבר הוא משורר עברי ויזם חברתי, זכה בעיטור "קסת הזהב" לשנת 2015 מטעם "אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל".

ספריו הקודמים שראו אור: בהוצאת "אוריון הוצאת ספרים": מר יאוש וגברת יהב (2022). לאתגר את שעמומי (2021), חולקים את התשומי (2020), מיהו מלך החיות? (2019), מחנכים את המפלצת (2018), נצחונו של חלזוני (2027), מחבקים את קיפודוני (2016), ממש וכאילו (2014). אני מרכז המעגל (2023), מי המפסיד? (2011). השדון של שרון (1996), מה תרצה, בני, להיות (1978).

Available formats-
 • OverDrive Read
Languages:-
Copies-
 • Available:
  0
 • Library copies:
  1
Levels-
 • ATOS:
 • Lexile:
 • Interest Level:
 • Text Difficulty:


Title Information+
 • Publisher
  אוריון
 • OverDrive Read
  Release date:
Digital Rights Information+
 • Copyright Protection (DRM) required by the Publisher may be applied to this title to limit or prohibit printing or copying. File sharing or redistribution is prohibited. Your rights to access this material expire at the end of the lending period. Please see Important Notice about Copyrighted Materials for terms applicable to this content.

Status bar:

You've reached your checkout limit.

Visit your Checkouts page to manage your titles.

Close

You already have this title checked out.

Want to go to your Checkouts?

Close

Recommendation Limit Reached.

You've reached the maximum number of titles you can recommend at this time. You can recommend up to 0 titles every 0 day(s).

Close

Sign in to recommend this title.

Recommend your library consider adding this title to the Digital Collection.

Close

Enhanced Details

Close
Close

Limited availability

Availability can change throughout the month based on the library's budget.

is available for days.

Once playback starts, you have hours to view the title.

Close

Permissions

Close

The OverDrive Read format of this eBook has professional narration that plays while you read in your browser. Learn more here.

Close

Holds

Total holds:


Close

Restricted

Some format options have been disabled. You may see additional download options outside of this network.

Close

MP3 audiobooks are only supported on macOS 10.6 (Snow Leopard) through 10.14 (Mojave). Learn more about MP3 audiobook support on Macs.

Close

Please update to the latest version of the OverDrive app to stream videos.

Close

Device Compatibility Notice

The OverDrive app is required for this format on your current device.

Close

Bahrain, Egypt, Hong Kong, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, the Sudan, the Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkey, the United Arab Emirates, and Yemen

Close

You've reached your library's checkout limit for digital titles.

To make room for more checkouts, you may be able to return titles from your Checkouts page.

Close

Excessive Checkout Limit Reached.

There have been too many titles checked out and returned by your account within a short period of time.

Try again in several days. If you are still not able to check out titles after 7 days, please contact Support.

Close

You have already checked out this title. To access it, return to your Checkouts page.

Close

This title is not available for your card type. If you think this is an error contact support.

Close

An unexpected error has occurred.

If this problem persists, please contact support.

Close

Close

NOTE: Barnes and Noble® may change this list of devices at any time.

Close
Buy it now
and help our library WIN!
פיית משמעת עצמית
פיית משמעת עצמית
אשר וינשטיין
Choose a retail partner below to buy this title for yourself.
A portion of this purchase goes to support your library.
Close
Close

There are no copies of this issue left to borrow. Please try to borrow this title again when a new issue is released.

Close
Barnes & Noble Sign In |   Sign In

You will be prompted to sign into your library account on the next page.

If this is your first time selecting “Send to NOOK,” you will then be taken to a Barnes & Noble page to sign into (or create) your NOOK account. You should only have to sign into your NOOK account once to link it to your library account. After this one-time step, periodicals will be automatically sent to your NOOK account when you select "Send to NOOK."

The first time you select “Send to NOOK,” you will be taken to a Barnes & Noble page to sign into (or create) your NOOK account. You should only have to sign into your NOOK account once to link it to your library account. After this one-time step, periodicals will be automatically sent to your NOOK account when you select "Send to NOOK."

You can read periodicals on any NOOK tablet or in the free NOOK reading app for iOS, Android or Windows 8.

Accept to ContinueCancel